Demo 1 :  
"Voor Myst III : Exile, Atrus begon een zoektocht naar overlevenden van het Díni volk en linkboeken in de oude Díni stad en tijdperken. Hoe meer hij er vond, hoe meer er gingen meehelpen. Jij bent een van deze overlevenden. Je bent je team kwijtgeraakt, en komt via een scheur in een oude muur in een tunnel terect. Maar de tunnel ingang stort in op het moment dat je binnenkomt!"
     
 

PC

Mac - Coming soon

   
         
 
 

Legal Agreement with Cyan put up at Legal page

If you have any questions or problems while accessing our site, please "email " <ilathid at gmail dot com> with subject "Ilathid Access Problems" us

All Myst, Riven, D'ni, Uru images, text, sound and music © Cyan Worlds, Inc.
All rights reserved. No part may be copied or reproduced without express, written permission of Cyan Worlds, Inc.

Website designed and built by Jeff McArthur